معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : سیدعلی   صدیق ضیابری

پست الکترونیکی : sedigh@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق الکترونیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه برق الکترونیک

مرتبه علمی : استادیار

سید علی صدیق ضیابری

مرتبه علمی :
    استادیار
^